Soutěže


V prosincovém čísle časopisu Sesterna budeme losovat tři luštitele, kteří obdrží krásnou knížku ‚Hříšník‘ od J. R. Ward, oblíbené autorky, jejíž díla se umísťují mezi bestselery
v New York Times a USA Today.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyluštěnou tajenku spolu s kontaktními údaji včetně adresy můžete posílat na elektronickou adresu redakce osmismerka@sesterna.cz až do 30. 1. 2022. Po tomto datu vylosujeme tři šťastné výherce a kontaktujeme je e-mailem.

Držíme palce a věříme, že si osmisměrku užijete. :-)